Informacja o ratach obok ceny na stronie produktu

Aby dodać informację o wysokości rat obok ceny na stronie produktu należy dodać poniższy kod do pliku functions.php motywu.
Za wyświetlanie ceny odpowiada klasa `studiowp_single_product_price_installments` . Tworząc klasę można przekazać do konstruktora 2 parametry: liczbę rat $parts_count oraz mnożnik (procent): $factor.

Efekt:

Cena z informacją o ratach
parts_count = $parts_count;
    $this->factor = $factor;
	  add_filter( 'woocommerce_get_price_html', array( $this, 'woocommerce_get_price_html' ), 10, 2 );
	  add_action( 'woocommerce_before_single_product_summary', array( $this, 'woocommerce_before_single_product_summary' ) );
	  add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', array( $this, 'woocommerce_after_single_product_summary' ) );
  }

  public function woocommerce_before_single_product_summary() {
    $this->add_installment_price = true;
  }

	public function woocommerce_after_single_product_summary() {
		$this->add_installment_price = false;
	}

	public function woocommerce_get_price_html( $price, $product ) {
		if ( $this->add_installment_price ) {
			$single_part = $product->get_price() * $this->factor / $this->parts_count;
			$single_part = ceil( $single_part );
			$price .= sprintf(' lub %s w %d ratach', wc_price( $single_part ), $this->parts_count );
		}
		return $price;
	}

}

View the code on Gist.

Kopiując kod pomiń znacznik <?php - w większości przypadków nie ma potrzeby dodawania go do pliku functions.php. Jeżeli nie używasz motywu potomnego pamiętaj o tym, że zmiany wprowadzone do pliku functions.php zostaną nadpisane podczas aktualizacji motywu.

O grola

Pasjonat Wordpressa i WooCommerce od wielu lat. Autor wtyczek i krótkich snippetów usprawniających działanie Wordpressa i WooCommerce.

Pokaż wszystkie wpisy grola →