Przyrostek (suffix) ceny dla produktów w kategorii

Aby dodać przyrostek do ceny wyświetlanej przy produktach z danej kategorii, dodaj poniższy kod do pliku functions.php motywu. Poniższy przykład dodaje przyrostek na miesiąc do ceny produktów z kategorii o identyfikatorze 17. Aby dostosować kod do swoich wymagać, zmień odpowiednie wartości w linii 36.

suffix = $suffix;
		$this->category_id = $category_id;
		add_filter( 'woocommerce_get_price_html', array( $this, 'woocommerce_get_price_html' ), 10, 2 );
	}

	/**
	 * @param string $price
	 * @param WC_Product $product
	 *
	 * @return string
	 */
	public function woocommerce_get_price_html( $price, $product ) {
	    $categories = $product->get_category_ids();
		if ( in_array( $this->category_id, $categories ) ) {
			$price .= $this->suffix;
		}
		return $price;
	}

}

new studiowp_single_product_price_suffix( ' na miesiąc', 17 );

View the code on Gist.

Kopiując kod pomiń znacznik <?php - w większości przypadków nie ma potrzeby dodawania go do pliku functions.php. Jeżeli nie używasz motywu potomnego pamiętaj o tym, że zmiany wprowadzone do pliku functions.php zostaną nadpisane podczas aktualizacji motywu.

O grola

Pasjonat Wordpressa i WooCommerce od wielu lat. Autor wtyczek i krótkich snippetów usprawniających działanie Wordpressa i WooCommerce.

Pokaż wszystkie wpisy grola →