Uwagi do zamówienia w wiadomościach email dla administratora sklepu

Aby dołączyć uwagi do zamówienia do wiadomości email wysyłanych do administratora sklepu dodaj poniższy kod do pliku functions.php motywu:

get_customer_note() != '' ) {
		    echo sprintf( '

%s

', __( 'Customer note', 'woocommerce' ) ); echo sprintf( '

%s

', $order->get_customer_note() ); } } }

View the code on Gist.

Kopiując kod pomiń znacznik <?php - w większości przypadków nie ma potrzeby dodawania go do pliku functions.php. Jeżeli nie używasz motywu potomnego pamiętaj o tym, że zmiany wprowadzone do pliku functions.php zostaną nadpisane podczas aktualizacji motywu.

O grola

Pasjonat Wordpressa i WooCommerce od wielu lat. Autor wtyczek i krótkich snippetów usprawniających działanie Wordpressa i WooCommerce.

Pokaż wszystkie wpisy grola →