Dodatkowa treść pod przyciskiem „Dodaj do koszyka” na stronie produktu we wskazanych kategoriach

Aby dodać treść pod przyciskiem „Dodaj do koszyka” na stronie produktu we wskazanych kategoriach, dodaj poniższy kod do pliku `functions.php` w katalogu motywu. W kodzie należy zmodyfikować listę kategorii, dla których ma być wyświetlana dodatkowa treść – zmienna $my_categories, linia 3. Oraz treść jaka ma być wyświetlana – linia 14.

add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button', 'studiowp_woocommerce_after_add_to_cart_button' );
function studiowp_woocommerce_after_add_to_cart_button() {
	global $product;
	$my_categories = array( 15, 16 );
	$is_my_category = false;
	$product_categories = $product->get_category_ids();
	foreach ( $my_categories as $my_category ) {
		if ( in_array( $my_category, $product_categories ) ) {
			$is_my_category = true;
		}
	}
	if ( $is_my_category ) {
		?>
		
My content

View the code on Gist.

Kopiując kod pomiń znacznik <?php - w większości przypadków nie ma potrzeby dodawania go do pliku functions.php. Jeżeli nie używasz motywu potomnego pamiętaj o tym, że zmiany wprowadzone do pliku functions.php zostaną nadpisane podczas aktualizacji motywu.

O grola

Pasjonat Wordpressa i WooCommerce od wielu lat. Autor wtyczek i krótkich snippetów usprawniających działanie Wordpressa i WooCommerce.

Pokaż wszystkie wpisy grola →