Usunięcie pozycji „Pliki do pobrania” ze strony Moje Konto

Aby usunąć link „Pliki do pobrania” ze strony „Moje konto” dodaj poniższy kod do pliku functions.php w folderze motywu.

add_action( 'woocommerce_account_menu_items', 'studiowp_woocommerce_account_menu_items' );
function studiowp_woocommerce_account_menu_items( $items ) {
	unset( $items['downloads'] );
	return $items;
}

View the code on Gist.

Kopiując kod pomiń znacznik <?php - w większości przypadków nie ma potrzeby dodawania go do pliku functions.php. Jeżeli nie używasz motywu potomnego pamiętaj o tym, że zmiany wprowadzone do pliku functions.php zostaną nadpisane podczas aktualizacji motywu.

O grola

Pasjonat Wordpressa i WooCommerce od wielu lat. Autor wtyczek i krótkich snippetów usprawniających działanie Wordpressa i WooCommerce.

Pokaż wszystkie wpisy grola →