Przedrostek i przyrostek w numerze zamówienia WooCommerce

Aby zmienić numer zamówienia WooCommerce tak aby zawierał przedrostek i przyrostek dodaj poniższy kod do pliku functions.php w katalogu motywu, który używasz na swojej instalacji.  Aby zmienić przedrostek lub przyrostek zmodyfikuj odpowiednio zmienne $prefix i $suffix.

add_filter( 'woocommerce_order_number', 'wpdesk_woocommerce_order_number_prefix_suffix', 20 );
function wpdesk_woocommerce_order_number_prefix_suffix( $order_id ) {
    $prefix = 'X/';
    $suffix = '/Y';
    $new_order_id = $prefix . $order_id . $suffix;
    return $new_order_id;
}

View the code on Gist.

Kopiując kod pomiń znacznik <?php - w większości przypadków nie ma potrzeby dodawania go do pliku functions.php. Jeżeli nie używasz motywu potomnego pamiętaj o tym, że zmiany wprowadzone do pliku functions.php zostaną nadpisane podczas aktualizacji motywu.

O grola

Pasjonat Wordpressa i WooCommerce od wielu lat. Autor wtyczek i krótkich snippetów usprawniających działanie Wordpressa i WooCommerce.

Pokaż wszystkie wpisy grola →