Zera prowadzące w numerze zamówienia WooCommerce

Aby zmienić numer zamówienia WooCommerce tak aby zawierał zera prowadzące dodaj poniższy kod do pliku functions.php w katalogu motywu, który używasz na swojej instalacji.  Aby zmienić liczbę zer prowadzących zmodyfikuj odpowiednio zmienną $max_length.

add_filter( 'woocommerce_order_number', 'swp_woocommerce_order_number_leading_zeros', 10 );
function swp_woocommerce_order_number_leading_zeros( $order_id ) {
    $max_length = 8;
    $new_order_id = str_pad( $order_id, $max_length, '0', STR_PAD_LEFT );
    return $new_order_id;
}

View the code on Gist.

Kopiując kod pomiń znacznik <?php - w większości przypadków nie ma potrzeby dodawania go do pliku functions.php. Jeżeli nie używasz motywu potomnego pamiętaj o tym, że zmiany wprowadzone do pliku functions.php zostaną nadpisane podczas aktualizacji motywu.

O grola

Pasjonat Wordpressa i WooCommerce od wielu lat. Autor wtyczek i krótkich snippetów usprawniających działanie Wordpressa i WooCommerce.

Pokaż wszystkie wpisy grola →